Toodetud Soomes

Noor isa ja poeg õues leiba söömas

Toodetud Soomes

Kõik Keiju margariinid, taimerasvavõided ja vedelad tooted on toodetud Soome ainsas margariinitehases. Soomes tootmine garanteerib toodete põhjamaise kvaliteedi ja puhtuse.

Soome oskused

Soome ainsas margariinitehases on taimerasvadega juba 60 aastat teedrajavat tööd tehtud. Me tunneme tarbijate harjumusi ja eelistusi ning oskame toota just neile sobivaid, tervislikke ja maitsvaid võideid ja õlisid. Reageerime tarbijate tagasisidele ja soovidele kiirelt.

Turu lähedal asuv tehas annab erinevates tootmisüksustes ja kontoris tööd 70 inimesele. Personali hügieeni- ja ohutuskoolitusele on pööratud erilist tähelepanu. Meie hüüdlause on „Ohutus eelkõige!”.

Väike süsinikujalajälg

Taimset päritolu toodete süsinikujalajälg on üldiselt väiksem kui loomset päritolu toodetel. Margariini jalajälg on alla poole või tekitatud süsihappegaasi heitest. See, et tootmine toimub Soomes, kus tootvale tööstusele on täpsed keskkonnanõuded, aitab meil jalajälge veelgi kahandada.

Soome lipp

Ohutud tooted

Soome toiduainete ohutus on heal tasemel. Seadusandlus määrab raamid toiduainete järelevalvele. Lisaks Euroopa Liidu ühistele reeglitele ja direktiividele on Soomes riiklik seadusandlus, mille eest vastutab maa- ja metsamajandusministeerium.

Bunge Finland Oy omajärelevalveplaani on kirja pandud kõik tegurid ja riskid, mis võivad vähendada toiduainete ohutust. See sisaldab HACCP süsteemi, mis aitab meil tuvastada ja hoida ohjes mikrobioloogilisi, keemilisi ja füüsikalisi riske. See nõuab andmeid toorainete päritolu, toodete ja nende tootmismeetodite ning jaotamise kohta.

Võimud kiidavad omajärelevalveplaanid heaks ja kontrollivad nende elluviimist. Soomes teostavad ametkondlikku järelevalvet lisaks Evirale (Soome toiduainete ohutuse amet) teiste hulgas tolliamet, Valvira (Soome sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna loa- ja järelevalveamet), majandus-, transpordi- ja keskkonnakeskused, piirkondlikud haldusametid ja omavalitsused.

BRC kvaliteedisertifikaat

Lisaks nõutud järelevalvele järgib Bunge Finland Oy üht toiduainete ohutuse karmimatest standarditest – BRC Food. 2016. aastal saavutas Bunge Finland Oy selle AA-taseme. Standard aitab meil hallata tooteohutuse riske ja nõudeid ning muuta tegevust selgemaks. Erilist tähelepanu on pööratud näiteks allergeenide levimise takistamisele.

Vastutustundlikult toodetud Keiju

Bunge väärtuste kohaselt peavad kõik põllumajanduse väärtusahelad olema kestliku arengu põhimõtetega kooskõlas ja kohalikele kogukondadele majanduslikult tasuvad. Seetõttu läksime juba 2015. aastal üle vastutustundlikult toodetud ja muust palmiõlist eraldi hoitud, sertifitseeritud palmiõli (segregated palm oil, SG) kasutamisele oma margariinides. Segregeeritud tootmisahelas tagatakse palmiõli transport ja käsitlemine seda teistest palmiõli sortidest eraldi hoides, teisiti öeldes, kogu tootmisahela ja -ruumide sertifitseerimisega. See kõik tähendab üht sammu edasi jälgitava ja läbipaistva tooteahela suunas ning annab meile võimaluse nõuda üha kõrgemaid standardeid, üha konkreetsemas vormis. Ostame ka edaspidi oma margariinides ja võietes kasutatava palmiõli tootjatelt, kes tegutsevad tõendatult RSPO kestliku arengu ja vastutustundlike põhimõtete järgi.