MEIE TOOTED VALMISTATAKSE VASTUTUSTUNDLIKULT TOODETUD SEGREERITUD PALMIÕLIST.

Mets ülaltvaates

MEIE TOOTED VALMISTATAKSE VASTUTUSTUNDLIKULT TOODETUD SEGREERITUD PALMIÕLIST.

Kõigis Bunge Finland Oy tehases valminud koduseks tarbimiseks ja suurköökidele mõeldud toodetes kasutatakse ainult RSPO (Round Table of Sustainable Palm Oil) standardile vastavat vastutustundlikult toodetud ja muust palmiõlist eraldi hoitud sertifitseeritud palmiõli (segregated palm oil, SG).

RSPO sertifioituKõigis Bunge Finland Oy tehases valminud koduseks tarbimiseks ja suurköökidele mõeldud toodetes kasutatakse ainult RSPO (Round Table of Sustainable Palm Oil) standardile vastavat vastutustundlikult toodetud ja muust palmiõlist eraldi hoitud sertifitseeritud palmiõli (segregated palm oil, SG).

Bunge väärtuste kohaselt peavad kõik põllumajanduse väärtusahelad olema kestliku arengu põhimõtetele vastavad ja majanduslikult kohalikele kogukondadele tasuvad. Tahame, et meie kasutatava palmiõli tootmisel kaitstaks piirkondi, millel on suur looduskaitseväärtus ja/või ohtrad süsinikuvarud, minimeeritakse kasvuhoonegaaside emissiooni, kasutatakse vastutustundlikke põllumajanduspraktikaid ning kaitstakse töötajate ja kohalike kogukondade õigusi.

Kasutades oma toodangus segregeeritud palmi- ja palmituumaõli tagame otsese toetuse sellistele palmiõliistandustele, mis tegutsevad vastavalt kestliku arengu põhimõtetele.

Segregeeritud tootmisahel tagatakse palmiõli transporti ja käsitlemist teistest palmiõli sortidest eraldi hoides, teisiti öeldes, kogu tootmisahela ja -ruumide sertifitseerimisega. See kõik tähendab üht sammu edasi jälgitava ja läbipaistva tooteahela suunas ning annab meile võimaluse nõuda üha kõrgemaid standardeid, üha konkreetsemas vormis. Ostame ka edaspidi oma margariinides ja võietes kasutatava palmiõli tootjatelt, kes tegutsevad tõendatult RSPO kestliku arengu ja vastutustundlike põhimõtete järgi.